PIA

PIA
2001-04-15 12:37:11 (UTC)

morethe.

Jeg tenker på dere hele tiden, og du vet hvor du finner
meg om du vil snakke med meg.