PIA

PIA
Ad 2:
Try a new drinks recipe site
2002-01-12 23:14:27 (UTC)

En tanke..


Om det var to av deg..
da kunne jeg ringt til han som er en veldig god venn av
meg, og fortelle hvor godt jeg liker han andre karen..


Ad: 2
Want some cocktail tips? Try some drinks recipes over here