xDeLuSioNx666

DeLuSiOnaL MoMeNtZ
2002-01-12 07:08:24 (UTC)

fddfsfdsfds bleh

lose
¤—»(`·´)஡§§á«—¤: r
#;lòók ít kèññèth·×: _
¤—»(`·´)஡§§á«—¤: yuh
#;lòók ít kèññèth·×: alright..
¤—»(`·´)஡§§á«—¤: dun dun dun
#;lòók ít kèññèth·×: cya
¤—»(`·´)஡§§á«—¤: good night
#;lòók ít kèññèth·×: goodnight...
#;lòók ít kèññèth·×: im not goin to bed
¤—»(`·´)஡§§á«—¤: where yew goin
#;lòók ít kèññèth·×: so.. psh
#;lòók ít kèññèth·×: i dunno
Äñï//⣠©®â©|{€®§: he aint gone yet
¤—»(`·´)஡§§á«—¤: to stare into dark space?
Äñï//⣠©®â©|{€®§: jesus
#;lòók ít kèññèth·×: exactly!
¤—»(`·´)஡§§á«—¤: kat..shush lmao
Äñï//⣠©®â©|{€®§: lol
#;lòók ít kèññèth·×: fine ill leave then..
¤—»(`·´)஡§§á«—¤: no
¤—»(`·´)஡§§á«—¤: i have no1 to bother then
#;lòók ít kèññèth·×: in 5, 4, 3, 2, 1.
#;lòók ít kèññèth·×: bother kat
¤—»(`·´)஡§§á«—¤: kat ur luver is on go..on aim
Äñï//⣠©®â©|{€®§: lol
¤—»(`·´)஡§§á«—¤: kat too busy cybering with adam =x
Äñï//⣠©®â©|{€®§: ^aim =x
#;lòók ít kèññèth·×: cya... n goodnight for whenever you
got to bed
Äñï//⣠©®â©|{€®§: =oO
¤—»(`·´)஡§§á«—¤: look!
#;lòók ít kèññèth·×: as for you, kat.
Äñï//⣠©®â©|{€®§: =(
Äñï//⣠©®â©|{€®§: byebye
Äñï//⣠©®â©|{€®§: ^cries
#;lòók ít kèññèth·×: b
#;lòók ít kèññèth·×: you dun get the ye..
#;lòók ít kèññèth·×: so, hddfgdshzxxxxxxxxxxxxx