PIA

PIA
2002-01-09 09:39:44 (UTC)

Et uhell....


Emma: *skrive "Mellaromtast'n" på spacetastn*
PIA: lol
PIA: du e fan ikkje mykkje go
Emma: æ vet.
Emma: save me.
Emma: save the whales.
Emma: *mjuff*
Emma: kor langt e d fra Sola til (sensurert)?
Emma: *bare lurte sånn helt sånn plutselig*
PIA: trur d e enn sånn (sensurert)eiller så
PIA: koffør lurte du?
PIA: Ska du pule (sensurert)?
Emma: ikke om hælvete frøys engang.
Emma: æ snakke ikkje tell den fettotern.
Emma: *peke på (sensurert)*
Emma: han dærimot
Emma: *smile zøtt*

*årganizere*
Ad: