Anne Grethe

Tanker fra meee....
2000-10-11 15:09:46 (UTC)

Oi, n� skjer et ting her. Mojjo..

Oi, nå skjer et ting her. Mojjo å se at det ikke er nesten bare meg
som skriver.
Har vært stille en stund jeg, men er nuh sterkt tilbækk.
Har det vel enkli flotters for tida. Så ingen klager å komme med.
Men man vet vel aldri, plutslig kan livet være snudd opp ned lissom.

Får håpe det i så fall er til mitt eget beste :-)

Veeeel... hjernen funker lissom ikke nå, men ok, jeg kommer sterkere
tilbake ved en senere anledning.