PIA

PIA
2001-04-10 17:57:18 (UTC)

Sliten..

Hjemme igjen ja......

Gidder ikke skrive mer enn det jeg da;
hodet mitt er dødsslitent.


PIAkooooooooooos
Ad: