dorinta19

SO PURE
2001-12-26 00:16:39 (UTC)

CHRISTMAS

Valea MARE

Pe drumul pe care nici mãcar lumina oglinzilor nu se mai
vede
Un om bolnav de plãmâni duce un cal de cãpãstru

Omul merge întâi
Calu-l ajunge din urmã la fiecare pas
Pe lângã ei trec alþi oameni bolnavi:
se duc la moarã

E un fel de grabã în vocea lor înnoratã ºi o oarecare grabã
în felul în care abia se þin de cãpãstru

Cu toþii merg la moarã

Roþile de piatrã sunt mari ºi macinã de ’nainte ca ei sã se
nascã aºa cã niciunu’ nu ºtie când au început

Acolo se întâmplã ceva sec:
apa curge din ce în ce mai puþinã.

-----------------------------------------

o poezie de-a mea