Venus

Venus
Ad 2:
Try a new drinks recipe site
2001-12-19 12:13:14 (UTC)

Usj..

..det el ikke gleit å væle dett i desa, hoven i halsen og
ha småvondt i øla.

Begynnel på jobb om undelkant av 2 timel. Lulel på åssen
det skal gå..jobbe i 10 timel føl jeg el feldig *ulk*
Spøls om jeg olkel å gå på jobb i molgen..


Ad:0
Digital Ocean
Providing developers and businesses with a reliable, easy-to-use cloud computing platform of virtual servers (Droplets), object storage ( Spaces), and more.