PIA

PIA
Ad 2:
2001-12-18 12:43:51 (UTC)

Jeg driter i nissen!

Så lenge andre dukker opp av og til :)


..jeg er så usannsylig glad i deg Tore....


Ad:2