PIA

PIA
Ad 2:
2001-12-13 11:29:51 (UTC)

Vel...

Tåka letta da ettervert, og jeg er følgelig litt trøtt i
dag.. Men; jeg klager ikke et øyeblikk (selv om jeg rømte
åstedet i natt...)

Emma? Koffør tar du ikkje fon?

Lukcy? Ka i Guds navn e d du driv me? *ringer og ringer*

Mor? Vært i posten i dag?

Tore? Du snorker...


Ad:2