adrian [candyflip]

Ang mga events with adrian
2001-11-23 09:28:27 (UTC)

dili maayo nga panahon

ang istorya,

'saon nako pagsugod oi?

basta lisod ang ako sitwasyon ron kay wa koy badyet!

malas pa sa uyab malas pa gyud sa kwarta!

wa gyuy ayo.

later na lang ko mo enter sa ako nga diary so kita kits na

lang sa mga pipol nga ako ika deal rong tuiga.

shezzowicked


Ad: 2
Digital Ocean
Providing developers and businesses with a reliable, easy-to-use cloud computing platform of virtual servers (Droplets), object storage ( Spaces), and more.