PIA

PIA
2001-11-22 10:18:25 (UTC)

Ryddedag


Jeg rydder.

Jeg har rydda på fonen min.
Jeg har rydda på pesen min.
Jeg har rydda på badet.
Jeg rydder i skrivebordet mitt.
Jeg skal rydde på kjøkkenet.
Stua var ryddig, før jeg begynte med alt det andre.
Når jeg får tid, skal jeg fortsette å rydde i hodet mitt.

Emma; stå opp. Jeg kjeder meg.