marksg

Mijn dagen zonder Sara
Ad 0:
Digital Ocean
Providing developers and businesses with a reliable, easy-to-use cloud computing platform of virtual servers (Droplets), object storage ( Spaces), and more.
2001-11-20 00:17:19 (UTC)

Ik haat..

..het dat ik haar kwijt ben..

..dat ik geen respect krijg voor hetgeen wat ik gedaan heb..

..dat een 'vriend' van me haar nu ziet..

..ik haat ze..)(*HLRKUBYFHDCCB&R%T#*&$^#()*$&#N^@(PY@$


Ad: 0
Want some cocktail tips? Try some drinks recipes over here