sortevinger

Engelen
Ad 0:
Digital Ocean
Providing developers and businesses with a reliable, easy-to-use cloud computing platform of virtual servers (Droplets), object storage ( Spaces), and more.
2001-03-26 20:08:45 (UTC)

Heisann vennen min Vet du har..

Heisann vennen min

Vet du har savnet mine tanker, men vet du hva ?Det er
formye å skrive ........
Har skjedd formye for meg i det siste, men det gode er at
min sykdom ........som jeg selv kaller for chattesyken er
helbredet........takket være noen av de tre bukkene
bruse ...som gikk over en bro
*sender de en stor takk og nyter livet i RL*


Ad:0
Want some cocktail tips? Try some drinks recipes over here