vrakpant

1500 kroner..?
2001-03-26 16:26:25 (UTC)

Om stjernene faller og vinden..

Om stjernene faller og vinden er død,
om solen har mistet sin varme og glød,
om tomhet er alt vi ser på vår vei,
vil jeg alltid,
ALLTID,
være glad i deg...


Ad: 2
Try a new drinks recipe site