vrakpant

1500 kroner..?
Ad 2:
Digital Ocean
Providing developers and businesses with a reliable, easy-to-use cloud computing platform of virtual servers (Droplets), object storage ( Spaces), and more.
2001-03-26 16:26:25 (UTC)

Om stjernene faller og vinden..

Om stjernene faller og vinden er død,
om solen har mistet sin varme og glød,
om tomhet er alt vi ser på vår vei,
vil jeg alltid,
ALLTID,
være glad i deg...


Ad: 2
Want some cocktail tips? Try some drinks recipes over here