PIA

PIA
2001-11-17 15:46:28 (UTC)

Jau......


Endelig helg.
Så d så.

Inko; drikk med måte.

Emsa; ikkje gjør nåkka æ ville gjort.

Lucky; kom hit!

The rest of the world can grow feathers and go shit in a
tree.......