PIA

PIA
2001-03-25 18:41:16 (UTC)

Smerte!!

Jeg har vondt steder jeg ikke visste jeg hadde steder...

Fy phaen for en fantastisk dag :)