PIA

PIA
Ad 2:
2001-03-23 16:51:56 (UTC)

Gøy?!?

D næste kjøtthaue som sei at klær_er_gøy læfle æ over auan
me nåkka slimat...


Ad:0