kristine

kristines dagbok
2001-11-11 21:01:29 (UTC)

Värmlandsporr

Har börjat på Carina Burmans "Islandet", och det verkar
vara en sån där roman som man endera önskar att den inte
toge slut, eller som man tröttnar på efter 48 sidor.
Återstår att se vilket. Det blir med all önskvärd tydlighet
uppenbart att Burman som litteraturvetare kan sin Lagerlöf;
det här är mera Selma än Selma själv bland kavaljerer,
oknytt och pressylta i de hart när ogenomträngliga
värmlandsskogarna. Det är faktiskt lite Värmlandsporr, om
jag får tycka som jag vill. Å andra sidan är berättarjaget
en i Tyskland bosatt friherrinna som nostalgiskt blickar
åter mot tiden i Sverige, så det får välan passera. Jag
läser hur som helst vidare om Esaias och den gäckande men
eldiga Liljebjörnskan.


Ad:0
Digital Ocean
Providing developers and businesses with a reliable, easy-to-use cloud computing platform of virtual servers (Droplets), object storage ( Spaces), and more.