vrakpant

1500 kroner..?
Ad 2:
Digital Ocean
Providing developers and businesses with a reliable, easy-to-use cloud computing platform of virtual servers (Droplets), object storage ( Spaces), and more.
2001-03-23 05:40:15 (UTC)

*spretter opp å ned som en anna..

*spretter opp å ned som en anna ping-pong-ball*

jeg ekke bygd for å stå opp klokka 6.. men en blowjob gjør
tingene strax myyyyyyyyyye bedre... *hint hint*

Men.. å bli håppa oppå av fru Kaos e egentli ganske deili..
uten at æ ska utdype den så veldi mye mere...*knis*

Tili oppe.. la jeg meg i natt? husker ikke helt. tror d..
men har desverre ingen vitner. Det er vel kanskje like
greit. Hu jeg vil ha som dyne er desverre ikke til stede,
så da får det heller være.

neh, ut å blande litt mere kjøleveske (grønn gøy-saft,
red.adm.)

Ø.


Ad: 2