kristine

kristines dagbok
Ad 2:
Digital Ocean
Providing developers and businesses with a reliable, easy-to-use cloud computing platform of virtual servers (Droplets), object storage ( Spaces), and more.
2001-11-09 19:21:17 (UTC)

Platonsk dialog

Såsa och softa och göra roliga saker, dagens ryggradslösa
ungdom har ingen geist och ingen ambition utöver simpla
och billiga nöjen som fika och bio (vilket inte ens är
billigt) och titta på video och surfa på nätet. Nä, kanske
inte, men tänk vad mycket roligare än att sitta uppsträckt
i pinnsoffan i stärkkrage och recitera katekesen ur minnet
under söndagens husförhör och bara kallvatten till middag!


Ad: 2
Want some cocktail tips? Try some drinks recipes over here