vrakpant

1500 kroner..?
2001-03-22 04:45:42 (UTC)

den va te Fru Kaos. (jøst tu..

den va te Fru Kaos. (jøst tu meik tæt kler)
Ø.

å nei.. har fremdeles komme like lite langt på den #¤£$#?%&
oppgaven...