vrakpant

1500 kroner..?
2001-03-22 02:50:55 (UTC)

phaen.. det var detta med..

phaen.. det var detta med systemering. blir gal jeg.
åomailård..*riveihåret* klarer ikke å konsentrere meg
heller... tankene bare flyter joh. Nordover, stort sett...

Menmen.. Blir spennende å se hvor detta ender. Tror det
blir en interesant oppgave å lese. Men om den duger, vel..
det er et heeelt anna spørsmål.

gla i dæ kjære. (den va ment te _ei_ spesiell jah..)

Ø.
Ad: