Sensuell

Sensuell
Ad 0:
Try a free new dating site? Short sugar dating
2000-09-20 04:48:15 (UTC)

jaja...n� e d�m �kkel med m�..

jaja...nå e dæm ækkel med mæ igjæn...dæven døttan....ka ska æ med
uvænna når æ har sånne vænna som det dær?????

Ellers har jeg vært i møte i dag og sikret meg en fast kunde...skal
bli herlig å kunne fakturer dem om en måned...*gliiiz*

Det sies at visdom kommer med alderen, men jeg har sett eksempler på
at alderen kommer helt alene.......


Ad: 0
DigitalOcean Referral Badge