PIA

PIA
2001-10-29 16:02:19 (UTC)

Emma..


Æ har brukt skavise... fæmtisyv tusen i dag, men d hjalp
ikke det spøtt.

Komme hit å drekke dæ fuill lamma mæ?