PIA

PIA
2001-10-26 05:08:14 (UTC)

Emma..


Å Gud, du ane ikkje kor ille d egentlig va...