nameless girl

life
Ad 2:
https://monometric.io/ - Modern SaaS monitoring for your servers, cloud and services
2001-10-25 17:51:10 (UTC)

/

malo san umorna,malo više,ali to me neæe sprijeèit da za
uru opet izaðen vanka. Nema baš nekih novosti,osim da mi je
prijateljica trudna,to znan samo ja osim njih dvoje,i 99%
je sigurna da æe pobacit. Užas! Juèer san se rasplakala kad
mi je prièala,a tek joj je 17. Neèu više o tome,baca me u
crnjak! Ne znan šta bi rekla,malo san zbrkana trenutno,ne
znan šta oæu. Ispravila san 3 jedinice,napredujen! Ma odo
se tuširat,sad æe mi doæ prija po mene...


Ad:0