PIA

PIA
Ad 2:
Digital Ocean
Providing developers and businesses with a reliable, easy-to-use cloud computing platform of virtual servers (Droplets), object storage ( Spaces), and more.
2001-10-21 13:24:47 (UTC)

Drittongen..

Æ ser du har seint æsæmæs om kvitt pulver fra himmelen..

Æ fikk ikkje svart dæ; æ satt på stranda..

Sola mæ litt mæns æ så på indianeran som bygde sandslott..

Sorry :)


Ad:0