PIA

PIA
2001-10-18 15:21:11 (UTC)

Hurraheioghopp..


jeg er så glad i dag.
Og hei.
Og hopp.


Hadde fonen ringt i kveld, så hadde verden vært et perfekt
sted å være...