lovelise

Annelise
2001-10-16 05:27:27 (UTC)

Titt tei

Tordner lyner regner og alt her hehe.Fælt så lite jeg
skriver.Kanskje fordi jeg isje vil fortelle alle om hve vi
gjør om dagene.Fingeren er brukket er eneste eg vil
si.*flirer* men men den leges.Isje någen domme kommentarer
om at ikke bruk fingeren for hardt nå tollinger hehe.


Klems fra Annelise