The little lost one..

Amazed. I really am.
2001-03-07 15:14:03 (UTC)

Hvorfor skal alle bry seg da?..

Hvorfor skal alle bry seg da?
Hvorfor ikke bare være glad på mine vegne?
Nå når jeg faktisk har det bra, mener jeg.
Thats all.
Hadde ikke noe mere å si.