The little lost one..

Amazed. I really am.
Ad 0:
Digital Ocean
Providing developers and businesses with a reliable, easy-to-use cloud computing platform of virtual servers (Droplets), object storage ( Spaces), and more.
2001-03-07 15:07:15 (UTC)

Hva skal jeg gjøre da? Alle er..

Hva skal jeg gjøre da? Alle er bare sinte på meg, uansett.
Hvorfor? Jeg vet ikke. Jeg er visst en liten heart-breaker.
Ikke det at jeg vil være det. Ikke tro jeg gjør det med
vilje. Herregud. Nei.