Mon_lue

võ anh duy's diary
Ad 2:
2023-09-19 13:58:21 (UTC)

Thật tồi tệ

Mệt
Thay đổi hình thức kt Toán
Dời lại tuần sau
Ôn nước rút 2 ngày vô bổ rồi
Đáng lẽ là ôn Lí...
Lí nay tồi tệ quá, không hiểu rồi.
Ko kịp rồi lại kt dồn dập . . .
Thật khó khăn với năm 2 của c3
Chương trình nặng ,ôm từ Đh xuống cũng có, không hiểu càng không hiểu
Đáng lẽ học lại là hiểu rồi.
Nhưng!
Thời gian
Sức khỏe
Năng lực
Lại không thể, ...


Liệu có làm được hay không?

https://youtu.be/hiRqIZcVkv4?si=lvBr04mk5uhcd9J9