moonlight

Nửa đêm khó ngủ
Ad 0:
2023-05-26 00:32:02 (UTC)

1 năm 23 ngày

Hôm nay anh được gặp em, thấy em cười. Mặc dù, em vẫn chưa nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh muốn sau này, em là người mà anh có thể cùng nói câu "không sao đâu, anh đây rồi".


Ad:0