Amarin

RinEx007
2023-03-19 11:54:02 (UTC)

ตอนสอบเข้าแพทย์เราสอบตกชีววิทยา taxodermy

เราเบื่อเรื่องการแบ่งกลุ่มtaxodermyของพืชและสัตว์ เราเขีดคร่อมไว้ในไบเบิ้ล เรานั่งอยู่ในห้องแล้บที่อเมริกา เขากำลังโคลนนิ่งพืชและสัตว์ เช่นปลาโลมา ฉลาม ต้นอัอย เรานั่งสังเกตุการณ์ ไอ้ตัองชื่อไทยวุฒิชัย ขื่อเล่นแท้ก นั่งเขียนแผนภูมิสายเลือดพืชและสัตว์และตั้งชืีอวิชาให้เหมือนชืีอเล่น ส่วนเรานั่งเขียนไบเบิ้ลต่อไปเรื่อยๆ เราจำได้นะ ทำไมคะแนนสอบเอ็นทร้านส์ชีววิทยาของเราได้เพียง 35% แต่เรายังเรียนจบแพทย์ทหารได้เลย


Ad:2