moonlight

Nửa đêm khó ngủ
Ad 0:
2023-01-25 17:58:00 (UTC)

8 tháng 22 ngày

Hôm nay là mùng 4 tết âm lịch 2023, hết hôm nay là em đi lên sg trước để đi làm lại. Anh đợi em lên rồi sẽ hỏi lại chỗ học tiếng anh cho em, dù sao cũng muốn em sẽ lấy bằng ra trường thật sớm, để còn có cơ hội xin việc chỗ khác tốt hơn nữa.

Tết năm nay, có lẽ là cái tết kinh khủng nhất mà anh từng trải qua trong 24 năm. Anh chẳng có tinh thần làm việc gì cả, anh tệ quá nhỉ; chắc có lẽ, em cũng không muốn nhìn anh như vậy đâu.

Anh thì vẫn vậy thôi, vẫn muốn nhìn em trở nên thật tốt, trở thành con người mà em muốn trở thành, anh thì ra sao cũng được.

Như anh đã từng nói, em cứ đi tìm câu trả lời của em đi. Anh thương em thật lòng, nên anh hiểu cho em.

Yêu em nhiều, darling.


Ad:0
Digital Ocean
Providing developers and businesses with a reliable, easy-to-use cloud computing platform of virtual servers (Droplets), object storage ( Spaces), and more.