Gemmie

Gemmiec's diary
2022-06-29 20:36:41 (UTC)

Stress

Hôm nay dữ liệu kế toán đã có nhưng tôi không có cách nào để xem chi tiết dữ liệu và bài báo cáo vẫn dừng lại tại chỗ đó. Sắp đến hạn rồi huhu trầm cảm mất thôi. Chị KTT có vẻ ko muốn giúp tôi xem tài liệu chi tiết :)


Ad:0
Try a free new dating site? Short sugar dating