duy minh

minh's diary
Ad 0:
Try a new drinks recipe site
2021-12-04 02:44:46 (UTC)

con em đáng ghét

theo bạn việc gì đáng ghét nhất. tôi thì ghét phải chỉ bài cho con em của mình. mọi người sẽ nghỉ tôi là một thằng anh khốn nạn. nhưng bạn đã sai lầm, con bé nó ngu!" 25 75=90" , bạn nhìn thấy ko. sau khi nó nói câu đó đầu của tôi bỗng chóng mặt đến ngất xỉu. tôi nghĩ nếu nhưng người có em như tôi đều thấy như vậy. chắc não của chúng tôi nổ tung


Ad:0
Digital Ocean
Providing developers and businesses with a reliable, easy-to-use cloud computing platform of virtual servers (Droplets), object storage ( Spaces), and more.