eureka

day to day life of a 40-year old, single, unmarried, lonely woman
Ad 0:
https://monometric.io/ - Modern SaaS monitoring for your servers, cloud and services
2021-12-01 16:07:47 (UTC)

HAAAY UTANG DIN IPINAMBAYAD TO SOME LOANS AND BILLS AND THERE ARE STILL TOO MANY UNPAID DUES - NOVEMBER 30, 2021 – – Day 18 of my 40-year old life

HAAAY UTANG DIN IPINAMBAYAD TO SOME LOANS AND BILLS AND THERE ARE STILL TOO MANY UNPAID DUES - NOVEMBER 30, 2021 – – Day 18 of my 40-year old life

So ganito na lang tapal lang ng tapal. Hindi ako nakapag pay myself first. Yun anaitago ko na 600 pesos aion napasama pangbayad ng bills.

Huhuhu, i am so poor and ugly.

Ang nagpasaya lang sa akin un mga new planners ko. I know waste of money but at least this is my cheapest vice.

But I like to commend myself for planning ahead. Bayad ang ilan sa bills na hindi pwede pakiusapan pero ang dami ko pang atraso na dapat bayaran. Sobrang nakakahiya sa mga taong un na nakakapagpasensya sa akin but of course I have to pay them all in time.

Haaay. Ang ipinambayad ko ay mas malaki percentage ang utang din pantapal sa bills at sa utang. Haaay sana umalis na ang sumpa parang mailap ang pera sa akin.

Wala na nga jowa, wala pa pera.

Nakahinga hinga ako ngayon kasi may naipantapal sa ibang loans and bills. haaaaay.


Ad:0