duy minh

minh's diary
Ad 0:
2021-11-25 11:56:06 (UTC)

hơn mình nghĩ

ôi trời, hôm nay vô số học sinh lớp tôi xin nghĩ vì do bị sốt. do chích, trong khi tôi lại khỏe mạng một cách bình thường. hay thật


Ad:0
Digital Ocean
Providing developers and businesses with a reliable, easy-to-use cloud computing platform of virtual servers (Droplets), object storage ( Spaces), and more.