duy minh

minh's diary
Ad 0:
2021-11-24 12:13:46 (UTC)

lại nửa rồi

hôm nay là ngày tôi được chích vắc xin mũi 2. cứ tưởng bình thường thì lại đau không tưởng. :(


Ad:0