duy minh

minh's diary
Ad 0:
Ezoic
2021-11-17 11:20:40 (UTC)

thót tim đấy

mẹ của tôi la tôi đến mức tim của tôi như muốn đứng ấy. nhìn mặt mẹ tôi lúc này còn hơn cả ba tôi nửa. lúc đó tôi ớn lạnh cả người. ôi đáng sợ thật.


Ad:0
Want some cocktail tips? Try some drinks recipes over here