duy minh

minh's diary
Ad 0:
2021-11-09 11:13:19 (UTC)

căng thẳng thật

giờ tôi mới biết mẹ tôi thuộc chủ nghĩa hoàn hảo. đối với mẹ tôi mọi thứ phải hoàn hảo. tôi bị la chỉ vì ko hoàn hảo. nghe thật bất công làm sao. tôi ước gì mình được tự do chỉ 1 ngày thôi cũng được rồi.


Ad:0
Try a free new dating site? Short sugar dating