MyStory

My emotions
Ad 2:
Digital Ocean
Providing developers and businesses with a reliable, easy-to-use cloud computing platform of virtual servers (Droplets), object storage ( Spaces), and more.
2021-10-13 20:45:00 (UTC)

14.

Po dlhom čase zasa nová stránka. Znova meno, ktoré som už mala dostať z hlavy, no stále sa mi vracia do pamäti. Viem, že takto to už nemôže pokračovať, a ja musím byť silná a dať to. Žiaden R. má nesmie položiť na dno. Hoci má boli vidieť stále jeho bývalú, či L., vždy keď ich uvidím spomeniem si naňho a na to, ako sa vždy trápim pre človeka, ktorý si to nezaslúži. Prešiel už dlhy čas a ja sa s tým ešte stále nedokážem vyrovnať. Alebo je to vo fáze, kedy konečne začnem zabúdať, no ty sa ako zázrakom pripomenieš. No môžem si za to sama. Zato, že som sa chcela otvoriť človeku, ktorý má nebral vážne. Ktorý si potreboval z niekoho vystreliť, alebo ktorý sa zľakol. Doteraz neviem, čo ti chodilo tie dni po rozume. A ani sa to nedozviem. A je to tak možno aj lepšie. Ty si ideš svojou cestou, ja svojou. Ty máš svoj život, ja mám svoj. Len keby tieto slova mohli aj odstrániť prebúdzanie a zaspávanie s myšlienkou na teba 😢


Ad:0