Live my life♥

me and my life
2021-09-18 19:23:42 (UTC)

Dadpan

Manat dadpan vatte kadhi kadhi. I ayushat sagla changle hoil ki nai. Aaj V chi athvan ali, mi jashi tyachya sobat hoti tyachi athvan ali. Kashi ladat agdi lahan muli sarkha ani tho kasa protsahan dyaycha. Mala tyachi kami kadhi kadhi khup janavte. Aaj mala athvan ali tyacha awaj kanat aiku ale, tyacha hath, tyacha chera, tyachya bolnyacho padhatt, tyacha hasna mala tya hasna kiti chan vatayche. Sparsha, dole, swash anat baslay. Kadhi kadhi vatta tyala athvan yet asel ka mazi? Tyala vait nasel ka vatat? Tyala maza vedya sarkha vagna, bolna, prem, chehra he sagla visarla asel ka?? Vait vatta khup radu pan yeta. Sukhi raho tho... pan mala visarnar nai mala asa vatta... itke varsha jawalich kasa visru sahakto tjo itkya lavkar. Kadhi kadhi mala tho disto mazya baju chya bench war baslay ani mala baghun hastoy ani me vedya sarkhi tyala baghat baste and vicharte aaj jar tho asta tar asa ani tasa... tyane gadit na firavle aste, hatti purna kelya astya, premane gala war hath firavla asta, mazya sathi kalji keli asti. Mala mahit ahe trass tar tyala pan zhalach asel, vait tyala pan vatle asel pan mala ata nai mahit ki tho mala athvanit thevto ki nahi. Pohe khatana athvan kadhtos mazi tu asa vicharavasa vatta? Tuza mala sagla lakshat ahe avad nivad, apan bolela har ek vakya, bhandan, jaga sagla kahi. Jari malantu ayushat parat nako pan hawas. Mala te anubhavlele parat anubhavaycha ahe, kadhi kadhi vatta vel mage ghaul he sagla kadhuch hou denar nai pan kaymajja hoti, kay ayusha hota kay prem hota kay vel hoti. Tya vele sathi ata maza jev tadapto, mala ata asa vatta kiti lucky hoti mi te sagla anubhavayla.. kay karat asel, mala divastun ekda tari athvan yete, jibhe war dusrya baddal boltana tycha chukun naav yeto. Asa vatta vel mage karun tyala ekda mithi maraychi ahe ekda jev bharu pahaycha ahe jawalun haha vedich ahe mi. Tyala tarmazi athvan pan nasel tyala mazyavar raag asel kay mahit kay. Hawet udyala sarkha zhala tho. Ata hi kadhi kadhi sakali dole ughadle ki tho bajula ahe asa bhas hota, kiva tho asava asa vatta, kiva asla asta tarrr kiti chan. Khup radu yeta mazya atachya paristitivar kahich bara nai. Kay mi tychya sobat vait kele mhanu asa ahe maza kele tari asel tar mi mafi magitli, pan mala kuthe disat nahi mazi chuk. Tyala chuk tari janavli asel ka. Kahich nai mahit mala... jar prem khara asta tar ekda tari kela asta call vichar pus, athvan yete ki nahi, bari ahe ki nai, jivant ahe ki nahi. Jasa mi kela hota pan nahi... kay evdha kela.mi tychya sobat. Kahi nahi tar ekda tyala pachtava kivha chuki chi janiv zhali pahije hi iccha ahe mazi. Pan v athvan yete re tuzi. Kiti chan hoto na apan. Tula koni tari chanch milo. Kalji ghe re swatah chi, bolayla shik, swatah cha vichar kar doka laav ani ata jar tya muli sathi bhandu shakshil tarach prem kar. Baki baba tuza bhala karo.