Dowden

Johnny Stenmark
Ad 2:
Ezoic
2021-09-14 22:44:40 (UTC)

Vill inte längre leva ..

Vill inte längre leva mer
Jag kände en söndagsmorgon
Ett halvår utan mening
Var nått min hjärna sa mig

Ett liv med självförstörelse
Eller ett med ömhet och med kärlek?
Fråga mig för två år sen
Jag skulle valt det främsta

Önskan om nått så mycket bättre
Mitt hjärta sökte efter
En dag för flera månvarv sedan
Var något som jag längta efter

Känner att jag på rätt väg är
Att bli den som jag vill va
För mig och mina vänner
Även för den som nyckeln har
Till det som i bröstet brinner


Ad:0
Digital Ocean
Providing developers and businesses with a reliable, easy-to-use cloud computing platform of virtual servers (Droplets), object storage ( Spaces), and more.