Secretlifeofmine

Itsmediary
Ad 2:
2021-01-18 09:38:19 (UTC)

Journal Writing Gawain 11 PG.116

Ang pagtitiwala namin sa isat isa ay pinapahalagahan namin ito bawat sandali kasi pamilya kami na nagdadadamayan.At ang pagtitiwala ay isang mahalagang usapin sa pamilya kasi may mga bagay na pagdesisyonan at isa dito ang pagtitiwala kong ang desisyon mo ba ay pang pamilya o sa sarili mo lamang.May mga bagay kaming kinakaharap pero nasusulusyonan ito.Hindi ko intensyon na inihahambing ko ang aking pamilya sa iba.May mga pamilya kasi,mayaman sila pero hindi sila kompleto at nagwawatak-watak sila dahail wala sila tiwala atpagmamahal.Kahit na mahirap kami pero nagmamahalan at maytiwala kami sa isat isa dahil pinalaki kaming may Diyos at maydisiplina kay pinagmamalaki ko ang aking pamilyaā¯¤.
-Secretlifeofmine


Ad:2