Angelito

Angelito
Ad 2:
2020-11-10 01:01:46 (UTC)

KPWKP Jounal-A4

1. Oo dahil kailangang bigyan ito ng halaga dahil ang ating mga ninuno ay ito ang ginagamit upang magkaintindihan. At pinaglaban nila ang ating wikang pambansa.
2. Natutunan ko na ang ating wikang pambansa ay madaming pinagdaan at dapat nating pahalagahan dahil ito ang ating pinagmulan.


Ad:2