Carmela

Carmela
2020-11-06 08:12:02 (UTC)

1.Oo dahil bilang pilipino ..

1.Oo dahil bilang pilipino dapat nating alamin muna ang mga tradisyon,kultura,kasaysayan at paniniwala nating mga pilipino bago ang kasaysayan ng ibang bansa. Dahil nadin dito tayo naninirahan mas kakailanganin natin unahin na alamin ang ating wika kesa unahin ang iba.
2. Sa natutunan ko saa tatlong yugto ng wikang kasaysaayan ay dapat talaga pahalagahan ito dahil marami pala ang mga pinagdaanan bago mabuo ang ating wika. Ang haba ng pagsasaalita o likhang tunog ay naaayon sa kalikasan ng pag-unlad na pisikal at pagkontrol sa kanilang paggamit ng mekanismo sa pagsasaalita sapagkat ang mga proseso ng paglinang ng wika at paggulang ay magkasabay na nagaganap.